My wiki:Privacy policy

DETAILS
From Wiki - CORE GAMER
Jump to: navigation, search


นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ wiki.coregamerth.com

จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งได้แวะเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน wiki.coregamerth.com โปรดทราบว่านโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

  1. เว็บไซต์ wiki.coregamerth.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ wiki.coregamerth.com เท่านั้น
  2. เว็บไซต์ wiki.coregamerth.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ wiki.coregamerth.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ได้โดยการยื่นความจำนงผ่านแบบที่กำหนดบน “Online Service” และดำเนินการตามคำแนะนำที่ได้รับบนหน้าดังกล่าว

ความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้ ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการในการวิเคราะห์สถิติ ซึ่งให้บริการโดย Google Inc.  (“กูเกิล”).Google Analytics ใช้ “คุ้กกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ตัวอักษร ไปวางอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่จะช่วยวิเคราะห์ การใช้งานของเวปไซต์นี้ ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุ้กกี้ เกี่ยวกับการใช้เวปไซต์ของคุณ (รวมถึง IP Adressแบบไม่ระบุ) จะถูกส่งและเก็บโดย เซิร์ฟเวอร์ของกูเกิล ในสหรัฐอเมริกา กูเกิล จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้เวปไซต์ของคุณ จะประมวลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ เพื่อ website operator ต่างๆ และเตรียมสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเตอร์เนต. กูเกิล อาจโอนย้ายข้อมูลไปยัง หน่วยงานอื่นซึ่งได้รับกำหนดโดยกฏหมาย หรือ หน่วยงานอื่นซึ่งทำการประมวลผลข้อมูลในนามของกูเกิล ทั้งนี้ กูเกิล จะไม่เกี่ยวข้องข้อมูล IP Address กับข้อมูลอื่นๆ ที่จัดทำโดย กูเกิล คุณสามารถปฏิเสธในการใช้ คุ้กกี้ โดยการเลือก การตั้งค่าที่เหมาะสม บน เบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ถ้าคุณปฏิเสธ คุณอาจจะไม่สามารถใช้ ฟังก์ชั่นอย่างเต็มรูปแบบกับเวปไซต์นี้  การใช้เว็บไซต์นี้ คุณได้ยินยอมในการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ โดยกูเกิ้ล อย่างเหมาะสม และเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

การใช้คุกกี้

wiki.coregamerth.com ไม่ได้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของท่าน (คุกกี้คือเครื่องมือที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เว็บไซต์นั้นสามารถให้บริการท่านในครั้งต่อไปได้ตรงตามความต้องการของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บโดยคุกกี้ยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ด้วย) อนึ่ง หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ wiki.coregamerth.com โดยใช้โปรแกรมค้นผ่าน (search engine) โปรแกรมค้นผ่านดังกล่าวอาจมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลของท่าน ท่านจึงควรศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยโปรแกรมค้นผ่านดังกล่าวด้วย

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ wiki.coregamerth.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ wiki.coregamerth.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ เว็บไซต์ wiki.coregamerth.com


Author