Difference between revisions of "Monster Hunter: World/Great Sword"

DETAILS
From Wiki - CORE GAMER
Jump to: navigation, search


(วิธีการใช้เบื้องต้น)
m
 
Line 22: Line 22:
 
* ต้องหาจังหวะที่ดีเพื่อทำการโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพ
 
* ต้องหาจังหวะที่ดีเพื่อทำการโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพ
 
* การโจมตีศัตรูด้วยแต่ส่วนของดาบจะทำให้เกิดความเสียหายที่แตกต่างกัน
 
* การโจมตีศัตรูด้วยแต่ส่วนของดาบจะทำให้เกิดความเสียหายที่แตกต่างกัน
 +
[[Category:Monster_Hunter:_World]]

Latest revision as of 18:34, 9 January 2018

Great Sword (ดาบใหญ่)

Great Swords (大剣 Daiken ได-เคง), ดาบใหญ่ เป็นอาวุธที่ยาวและช้า แลกมาด้วยทำดาเมทที่รุณแรง การโจมตีด้วยกลางใบดาบจะทำดาเมทได้มากกว่า เหมื่อเทียบกับโคนและปลายดาบ ดาบใหญ่สามารถชาร์ทเพื่อทำการโจมตีได้

วิธีการใช้เบื้องต้น

- Hit and Run :คือการทำดาเมทเมื่อสบโอกาส แล้วเก็บอาวุธวิ่งหาจังหวะใหม่ 
- Loop :  โจมตีสลับไปมาระหว่าง sideswipe (ปุ่ม O) และ upswing  (ปุ่ม Δ+O) ,มีผู้เล่นหลายคนที่ชอบใช้ท่านี้แทนการชาร์ทตีต่อเนื่อง 
- Shoulder Use :การใช้ไหล่กระแทกเพื่อยกเลิกการชาร์ท (กดปุ่ม O ขณะชาร์ท )  ,นอกจากสร้างดาเมทแล้วผู้ใช้จะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีในตอนที่ปะทะ ทั้งยังสามารถกดปุ่มทิศทาง+ปุ่ม Δ เพื่อชาร์ทโจมตีขั้นที่สูงกว่าต่อได้ด้วย
- True Charged Slash is Not end combo : หลังจากเราโจมตีด้วยท่า True Charged Slash เราสามารถกดปุ่มทิศทาง+ปุ่มX เพื่อถอยหลังหรือกลิ้งไปข้างๆ แล้วชาร์ทต่อได้(ไม่สามารถกลิ้งไปด้านหน้าได้)เพื่อที่จะไม่ต้องติดAnimation Delay
- slide and charge : สามารถชาร์ทโจมตีในขณะที่สไลด์  ด้วยการกด ปุ่ม Δ ตอนที่สไลด์
- sword isn't shield :การใช้ดาบป้องกัน(กดปุ่มR2)จะทำให้ความคมของดาบลด และถูกพลักถอยหลังเล็กน้อยทำให้เสียจังหวะได้ เพราะงั้นควรใช้เฉพาะตอนจำเป็นเท่านั่น
- ไกลมากก็เก็บดาบ ใกล้หน่อยก็กลิ่งเอา : เนื่องจากในขณะที่ถือดาบใหญ่จะเดินช้ามาก เพราะงั้นเวลามอนอยู่ไกลหน่อยก็ควรเก็บดาบเพื่อวิ่ง แต่ถ้าไม่ไกลมากก็ใช้การกลิ้งแทน

ข้อดี

 • ดาเมทper hit สูงมาก
 • สามารถใช้ดาเมทต้านทานการโจมตีได้
 • สามารถชาร์ทโจมตีได้
 • ตัวดาบค่อนข้างยาว (สามารถใช้ประโยชน์จากจุดนี้ได้)
 • คมลดค่อนข้างช้า ,เนื่องจากสามารถทำดาเมทได้สูงจากจำนวนการโจมตีไม่กี่ครั้ง
 • สามารถยกเลิกชาร์ททันที เพื่อบล๊อกดาเมทจากการถูกโจมตีได้
 • การชาร์ทตีจะทำให้มอนกระตุกมากกว่าอาวุธอื่น?(need confirm)


ข้อเสีย

 • ขณะถืออาวุธจะขาดความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ และการหลบ
 • ต้องใช้ทักษะ,การฝึกซ้อมที่ดีและเชียวชาญการกะระยะโจมตี เพื่อใช้งานอาวุธนี้
 • การป้องกันด้วยดาบไม่ได้ลดเพียงค่าstamina แต่ยังลดความคม และยังทำให้เรากระเด็นถอยหลังเล็กน้อยด้วย 
 • ต้องหาจังหวะที่ดีเพื่อทำการโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การโจมตีศัตรูด้วยแต่ส่วนของดาบจะทำให้เกิดความเสียหายที่แตกต่างกัน

Authors